Info voor patiënten

 

NIEUWS

Vanaf 1 juli 2021 zal dokter Legon Charlotte het doktersteam komen versterken.

Zij zal ook enkel op afspraak werken.

 

Indien u uw arts wil spreken, kan u dit vragen per mail of via onze secretaresse. Zij zal dan uw gegevens noteren.

Dit wordt doorgegeven aan uw huisarts en deze belt u dan in de loop van de dag terug. Bij extreme drukte kan dit wel eens een dagje later zijn.

Medische attesten

Deze attesten worden enkel afgeleverd na onderzoek of na telefonisch contact met uw huisarts.

 

WAT IN HET WEEKEND OF ‘S NACHTS?

MOMENTEEL WERKT DE WACHTPOST MET EEN TRIAGELIJN IVM COVID-19

hebt u de wachtdienst nodig op zaterdag of zondag tussen 8u en 20u, belt u naar het nummer;

03 376 95 95

Belt u op een ander moment in het weekend dus;

vrijdag van 19u tot zaterdagochtend 8u ; 0900 10 512

zaterdag van 20u tot zondagochtend 8u; 0900 10 512

zondag van 20u tot maandagochtend 8; 0900 10 512

 

 

 

Bij afwezigheid van de dokters GEDURENDENDE DE NACHT IN DE WEEK kan u steeds terecht bij de wachtdienst op het telefoonnummer:
tijdens de week:
03/ 650 52 51

Tijdens het weekend en op feest- en brugdagen 0900/ 10 512, indien dit niet voor een huisbezoek is, mag u gewoon naar de huisartsenwachtpost gaan en u daar aanmelden!
Dit is naast de spoed van het JAN PALFIJN ZIEKENHUIS TE MERKSEM